2023.02.16. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 16-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
35/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
40/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_23   40_23_M01    40_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője

3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
40/2/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_2_23    40_2_23_M01    40_2_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából dr. Mechler András ügyvezető igazgató

4./ A FESZOFE Kft. 2023. évi üzleti terve
40/3/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_3_23   40_3_23_M01   40_3_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Polyák Béla igazgató

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat 2023. évi elidegenítési címjegyzékre
36/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

36_23    36_23_M01    36_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat a Magyarország Kormánya által a rezsivédelmi szabályozásból kimaradt önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásával kapcsolatos rendelet megalkotására (II. forduló)
9/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_2_23

Előterjesztő:Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
25/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

25_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

10./ Javaslat a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” KÉSZ-ről szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításához.
27/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

27_23    27_23_M01    27_23_M01A    27_23_M02    27_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” KÉSZ-ről szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításához
38/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

38_23    38_23_M01    38_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ FESZ KN Kft. kérelme szakorvosi óra kapacitás módosításhoz
31/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

31_23

Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

13./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
29/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

29_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat megállapodás módosítására fogyatékos személyek nappali ellátása tárgyában
26/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

26_23 26_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2023/2024. nevelési évre
11/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11_23  11_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
41/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

41_23    41_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
42/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

42_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet elrendelése
43/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

43_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

19./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tiszteletdíja
28/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

28_23

Előterjesztő: dr. Bencsik Márta ügyvezető

20./ FESZOFE Kft-vel kapcsolatos döntések
44/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

44_23    44_23_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

21./ Javaslat a Gyáli úti MÁV-telep csatorna és elektromos hálózata problémáinak megoldására. Munkacsoport felállítására
45/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

45_23

Előterjesztő: Sajó Ákos, FIDESZ Polgári frakció

22./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a GAPS Közhasznú Alapítvánnyal
46/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

46_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok,Takács Máriusz, bizottsági elnök

23./ Javaslat CT vizsgálatok önkormányzati finanszírozására
33/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

33_23    33_2_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

24./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

25./ Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajánlati díjtételeinek csökkentésére
48/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

48_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

26./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Budapest IX. kerület 38236/413 és 38236/140 hrsz-ú ingatlanok területhasználatának rendezése, valamint új parkoló kialakítása, fenntartása és üzemeltetése tárgyában

49_23    49_23_M01

49/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Hidasi Gyula, RÖNK elnöke

27./ Önkormányzati hatósági ügyek
32/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a FIÜK 2023. évre tervezett intézményi karbantartási, beruházási, felújítási feladatairól
34/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

34_23    34_23_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina igazgató
Tárgyalja: VIK, KOEN, ESZSICB

2./ Tájékoztató az önkormányzat gazdasági programjának értékeléséről
39/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

39_23    39_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2023. február 9.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top