2023.02.15. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2023. február 15-én (szerda) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A FESZOFE Kft. 2023. évi üzleti terve
40/3/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_3_23   40_3_23_M01   40_3_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Polyák Béla igazgató

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

4./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

5./ SHAKKOUR Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-43/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_43_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Manfréd Pékség Kft. Budapest IX. kerület, Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-44/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_44_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Az Üllői 55 Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Üllői út 55. fszt. sz. alatti, „55 cafe & bar” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése
Sz-33/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-34/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2023. február 9.

Szilágyi Zsolt s.k.

Top