2023.02.15. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának 2023. február 15-én (szerda) 15.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
35/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
40/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_23   40_23_M01    40_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2023/2024. nevelési évre
11/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11_23    11_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
41/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

41_23    41_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tiszteletdíja
28/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

28_23

Előterjesztő: dr. Bencsik Márta ügyvezető

8./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a GAPS Közhasznú Alapítvánnyal
46/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

46_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok,Takács Máriusz, bizottsági elnök

9./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

10./ Javaslat pályázati beszámolókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Sz-54/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_54_23    Sz_54_23_M01    Sz_54_23_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a FIÜK 2023. évre tervezett intézményi karbantartási, beruházási, felújítási feladatairól
34/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

34_23    34_23_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina igazgató

2./ Tájékoztató a KOEN 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-36/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Máriusz elnök

Budapest, 2023. február 9.

Takács Máriusz s.

Top