2023.02.15. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. február 15-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
40/2/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_2_23    40_2_23_M01    40_2_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából dr. Mechler András ügyvezető igazgató

3./ A FESZOFE Kft. 2023. évi üzleti terve
40/3/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_3_23   40_3_23_M01   40_3_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Polyák Béla igazgató

4./ Javaslat a Magyarország Kormánya által a rezsivédelmi szabályozásból kimaradt önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásával kapcsolatos rendelet megalkotására (II. forduló)
9/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_2_23

Előterjesztő:Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

6./ FESZ KN Kft. kérelme szakorvosi óra kapacitás módosításhoz
31/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

31_23

Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

7./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
29/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

29_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat megállapodás módosítására fogyatékos személyek nappali ellátása tárgyában
26/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

26_23 26_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2023/2024. nevelési évre
11/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11_23  11_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Javaslat CT vizsgálatok önkormányzati finanszírozására
33/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

33_23  33_2_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

11./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-53/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_53_23    Sz_53_23_M01    Sz_53_23_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda kérelme
Sz-52/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_52_23    Sz_52_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat a 2.,4.,5.,6.,7.,10.számú házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladatellátási szerződések módosítására
Sz-51/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_51_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-48/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_48_23_a    Sz_48_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei
Sz-26/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_26_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a FIÜK 2023. évre tervezett intézményi karbantartási, beruházási, felújítási feladatairól
34/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

34_23    34_23_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina igazgató

2./ Tájékoztató az ESZSICB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-38/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2023. február 9.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top