2023.01.25.- Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. január 25-én (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

5_23    5_2_23    5_23_M01    5_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
7/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
6/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

4./ A FEV IX. Zrt. 2023. évi üzleti terve
12/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton, az igazgatóság elnöke

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
14/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

14_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti- vagy tulajdonjogának megszerzésére
15/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető.)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás a Magyar Állam részére (Budapest 38086/65 hrsz. alatti 4802 m² összterületű kivett közterület művelési ágú ingatlan 59 m² nagyságú területe)
18/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18_23 18_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A Budapest IX. kerület Üllői út 17. földszint 2. (hrsz: 36835/0/A/5) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-24/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_24_23_a    Sz_24_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-18/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_18_23_a    Sz_18_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Szociális alapon bérbe adott lakások elidegenítése
Sz-19/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_19_23_a  Sz_19_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-20/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_20_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GKB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-17/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. január 19.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top