2023.01.25. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. január 25 -én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

5_23    5_2_23    5_23_M01    5_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
7/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
6/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

4./ Javaslat Magyarország Kormánya által hozott rendeletek alapján rezsivédelemben nem részesülő önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)
9/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári és téli nyitvatartási rendje
16/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
4/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4_23    4_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ Javaslat a 8. számú fogorvosi körzet működtetésére
Sz-5/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_5_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a 10. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-7/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_7_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat az ESZSICB 303/2022. (XII.7.) sz. határozatának visszavonására és pályázati kiírás elfogadására
Sz-6/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_6_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Javaslat helyiségpályázat bírálatára
Sz-23/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_23_23    Sz_23_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

11./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei
Sz-8/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_8_23_anonim honlap

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-20/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_20_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-19/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_19_23_a    Sz_19_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSICB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-3/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2023. január 19.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top