2023.01.24. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. január 24-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

5_23    5_2_23    5_23_M01    5_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet (I. forduló)
8/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8_23

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
6/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

4./ Javaslat a Középső-Ferencváros rehabilitációs terület kerületi építési szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítással kapcsolatos főépítészi feljegyzés elfogadására
10/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10_23    10_23_M01    10_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Kisajátítást helyettesítő térítésmentes területátadás a Magyar Állam részére (Budapest 38086/65 hrsz. alatti 4802 m² összterületű kivett közterület művelési ágú ingatlan 59 m² nagyságú területe)
18/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18_23 18_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Az Imre utca Ligeti György utcává történő átnevezésével kapcsolatos döntés
19/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

19_23    19_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Képviselő-testület 377/2022. (X.13.) sz. határozatának visszavonására
20/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

20_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a fakivágásokról
Sz-4/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_4_23    Sz_4_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató a kerület közterületein található, az önkormányzat által üzemeltetett hulladékgyűjtő eszközökről, Varjúbiztos hulladékgyűjtők alkalmazása
Sz-25/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_25_23

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető, a Városüzemeltetési Iroda vezetője

3./ Tájékoztató a VIK 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-2/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. január 19.

Árva Péter s. k.
elnök

Top