2022.12.08. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 8-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Módosító indítvány a 246/2022. számú előterjesztéshez (lakásrendelet módosítása)
246/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

246_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
277/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

277_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

278_22    278_2_22    278_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
281/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

281_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítás partnerségi egyeztetésének megindítása

296_22    296_22_M01    296_22_M02

296/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítás partnerségi egyeztetésének lezárása
282/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

282_22    282_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ 2023. évi éves ellenőrzési terv
285/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

285_22    285_22_M01    285_22_M02

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8./ Döntés Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásáról és létszámáról
286/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

286_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározása
249/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

249_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve
273/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

273_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére
257/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

257_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Média Nonprofit Kft. ügyvezetője

12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
287/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

287_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2021/2022. nevelési évben végzett szakmai munkájáról
288/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

288_22    288_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Vidámság Háza Alapítvány kérelme
271/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

271_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Javaslat megállapodás megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának további biztosítása céljából
289/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

289_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Javaslat a fizetős övezet bővítésére a József Attila-lakótelepen
291/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

291_22    291_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

17./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés módosítása (határidő-hosszabbítás)
272/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

272_22    272_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

18./ Javaslat környezetbarát parkoló kialakítására a Távíró utca Távíró köz és Dési Huber utca közötti szakaszán, az utca Kiserdő felöli padkáján
274/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

274_22

Előterjesztő: Hidasi Gyula önkormányzati képviselő

19./ Javaslat Bucsa várossal testvérvárosi kapcsolat felvételére
283/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

283_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Csóti Zsombor tanácsnok

20./ Csatlakozás a ” Közösség a Csendesebb Dél-Budapest Légtérért”összefogáshoz
290/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

290_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére
300/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

300_22

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

22./ Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére
301/2022. sz. előterjesztés

301_22     301_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Önkormányzati hatósági ügyek
292/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

1./ A FEV IX. Zrt. 2022. évi I-III. negyedéves jelentése (Tájékoztató)
299/2022. sz. előterjesztés

299_22    299_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

2./ Tájékoztató a szociális alapon, a költségelven, a piaci alapon, valamint a családon belüli, illetve kapcsolati erőszak áldozatai részére bérbe adható lakások számáról
275/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

275_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztatás a Polgármester szabadságának igénybevételéről
298/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

298_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Tájékoztató dr. Mechler András, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződésének módosításáról
295/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

295_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tájékoztató a 2020-2022. között felújított, helyreállított üres lakások, valamint a rehabilitáció során kiürített lakások számáról
294/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

294_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Tájékoztató a 2022. évben végrehajtott határozatokról
1/4/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_4_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Budapest, 2022. december 1.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top