2022.12.07. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. december 7-én (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Módosító indítvány a 246/2022. számú előterjesztéshez (lakásrendelet módosítása)
246/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

246_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

278_22    278_2_22    278_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
287/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

287_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve
273/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

273_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Helyiségbérleti szerződések határozott időtartamának meghosszabbítása
Sz-415/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_415_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-416/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_416_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-417/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_417_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítása
Sz-418/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_418_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
Sz-419/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_419_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 7. (hrsz: 26814/0/A/17) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-420/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_420_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-421/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_421_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ A FEV IX. Zrt. 2022. évi I-III. negyedéves jelentése (Tájékoztató)
299/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

2./ Tájékoztató a szociális alapon, a költségelven, a piaci alapon, valamint a családon belüli, illetve kapcsolati erőszak áldozatai részére bérbe adható lakások számáról
275/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

275_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató az Útfelújítások 2019. (EKR001028032019) közbeszerzési eljárás hatósági vizsgálatáról
Sz-422/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

4./ Tájékoztató a 2020-2022. között felújított, helyreállított üres lakások, valamint a rehabilitáció során kiürített lakások számáról
294/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

294_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tájékoztató a GKB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-413/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2022. december 1.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top