2022.10.27. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 27-én 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONT:
1./ Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról
233/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A novemberi rendes képviselő-testületi ülés időpontjáig az ingatlan elővásárlására nyitva álló határidő lejár.

Budapest, 2022. október 24.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top