2022.10.26. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2022. október 26-án (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat:
1./ Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról
233/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás: A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. október 25.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top