2022.10.26. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. október 26-án (szerda) 14:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról
233/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás: A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. október 24.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top