2022.10.11. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. október 11-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ “Több Zöld Város a fenntartható Európáért” – a Green City elvek megismertetése
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
221/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

221_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
188/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

188_2_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
217/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

217_22    217_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításának megindításáról
226/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

226_22    226_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Megállapodás, a Budapest IX. kerület belterület 38012 hrsz-ú (Vágóhíd u. 10.) ingatlan elbontásáról
228/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

228_22_M01    228_22_M02    228_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a lakossági esővíz-hasznosítás és a lakossági komposztálás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (két fordulóban)
227/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

227_22

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

8./ Javaslat díjfizetés felfüggesztésére a József Attila-lakótelepen lévő, Üllői út melletti P+R parkolóban
222/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

222_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A lakóház-felújítási pályázat kiterjesztése napelem telepítésre
229/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

229_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

10./ A Balázs Béla 27/B épület felújításának tervezési programja
Sz-354/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_354_22    Sz_354_22_M01    Sz_354_22_M02    Sz_354_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt.

11./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására
Sz-355/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_355_22    Sz_355_22_M01    Sz_355_22_M02    Sz_355_22_M03

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

12./ Javaslat a 2023. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-356/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_356_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztatás 6 db légszennyezettség mérő berendezés működéséről és a Budapest Főváros Polgármesteri Hivatalával együttműködve folytatott levegőminőségi vizsgálatok eredményéről
Sz-359/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_359_22    Sz_359_22_M01    Sz_359_22_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

2./ Tájékoztatás az üllői úti kutya illemhelyekről
Sz-357/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_357_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna

3 ./ Tájékoztató a VIK 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-311/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2022. október 6.

Árva Péter s. k.
elnök

Top