2022.09.08. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 8-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása
181/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
184/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

184_22    184_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
185/2022., 185/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

185_22    185_2_22    185_3_22    185_4_22     185_22_M01    185_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
176/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

176_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
187/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

187_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
188/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

188_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
189/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

189_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzatának elfogadása
190/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

190_22    190_22_M01

Előterjesztő: Balogné dr. Nagy Edit jegyző

9./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
191/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A mellékletek a Szervezési csoportnál megtekinthetőek)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítési ügye
205/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Ferencvárosi lakótömb rehabilitáció támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
192/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

192_22    192_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ KT 22/2022. (I.27.) sz. határozattal kapcsolatos kérelem
193/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

193_22    193_22_M01    193_22_M02    193_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Timót utca és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása
194/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

194_22    194_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében módosításra készülő „UNIX telephely és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása
195/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

195_22    195_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés lezárása
196/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

196_22    196_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Gubacsi dűlő” Kerületi építési szabályzat Partnerségi egyeztetés lezárása.
197/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

197_22    197_22_M01    197_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Urbanitas Kft. és a NIF Zrt. között kötött háromoldalú tervezési szerződések módosítása
198/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

198_22    198_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Budapest IX. kerület Ferencváros területén „Kvassay út és környéke (Kvassay út- H7-Hév vonal- Könyves Kálmán Körút-vasúti terület által határolt terület) területre vonatkozó Kerületi építési szabályzat módosítása a „Kvassay út és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés megindítása
199/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(KÉSZ módosítása a Főépítészi csoportnál megtekinthető)

199_22    199_22_M01    199_22_M02    199_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Vágóhíd utca és környéke” kerületi Építési Szabályzat tájékoztató alaptérképi elemének pontosítása
200/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_22    200_22_M01    200_22_M02    200_22_M03    200_22_M04    200_22_M05    200_22_M06    200_22_M07

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése
179/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

179_22    179_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
178/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

178_22    178_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

22./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására
201/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

201_22    201_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

23./ Alapító okiratok módosítása
177/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

177_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2021. évi szociális szolgáltatásairól
208/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető)

208_22    208_22_M1

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit FESZGYI vezetője

25./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére
209/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

209_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

26./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökeinek és tagjainak javadalmazásáról
186/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

186_22

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

27./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
203/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

186_22

Előterjesztő: Takács Máriusz, a KOEN elnöke

28./ Önkormányzati hatósági ügy
182/2022., 182/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

1./ Tájékoztató a 2022. évben végrehajtott határozatokról
1/3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_3_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató a fakivágásokkal kapcsolatos hatósági eljárásról
183/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

183_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről
204/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

204_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Tájékoztató a Budapest Park területén lévő Jégpálya használatáról 2021. december 3.- 2022. február 13. között
206/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

206_22 206_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A FEV IX. Zrt. 2022. évi I. féléves jelentése
180/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

180_22    180_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

6./ Tájékoztatás a Polgármester szabadságának igénybevételéről
175/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

175_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Tájékoztató az intézkedési terv végrehajtásáról
207/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

207_22    207_22_M01

Előterjesztő: Bodonyiné Molnár Margit FESZGYI vezetője

8./ Tájékoztató a FEB Kft. jövőjének lehetséges forgatókönyveiről
202/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_2022

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pápa Levente igazgató

Budapest, 2022. szeptember 1.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top