2022.09.07. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. szeptember 7-én (szerdán) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása
181/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)
184/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
185/2022., 185/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

185_22    185_2_22    185_3_22    185_4_22    185_22_M01    185_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzatának elfogadása
190/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

190_22    190_22_M01

Előterjesztő: Balogné dr. Nagy Edit jegyző

5./ KT 22/2022. (I.27.) sz. határozattal kapcsolatos kérelem
193/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

193_22    193_22_M01    193_22_M02    193_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére
209/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

209_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökeinek és tagjainak javadalmazásáról
186/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

186_22

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-246/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Budapest, 2022. szeptember 1.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top