2022.09.07 – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. szeptember 7-én (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
185/2022., 185/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

185_22    185_2_22    185_3_22    185_4_22     185_22_M01    185_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzatának elfogadása
190/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

190_22    190_22_M01

Előterjesztő: Balogné dr. Nagy Edit jegyző

3./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
191/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A mellékletek a Szervezési csoportnál megtekinthetőek)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítési ügye
205/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Ferencvárosi lakótömb rehabilitáció támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
192/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

192_22    192_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ KT 22/2022. (I.27.) sz. határozattal kapcsolatos kérelem
193/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

193_22    193_22_M01    193_22_M02    193_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére
209/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

209_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökeinek és tagjainak javadalmazásáról
186/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

186_22

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

9./ Szociális bérlakás-pályázat eredményének megállapítása
Sz-279/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_279_22_a    Sz_279_22_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Költségelvű bérlakás-pályázat eredményének megállapítása
Sz-280/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_280_22_a    Sz_280_22_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-269/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_269_22_a    Sz_269_22_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény után felhalmozott követelés elengedése
Sz-270/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_270_22    Sz_270_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-273/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_273_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-274/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_274_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-275/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_275_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 172/2022. (VI.21.) számú határozatának visszavonása
Sz-276/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_276_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
17./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 112/2022. (V.25.) számú határozatának visszavonása
Sz-277/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_277_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-278/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_278_22    Sz_278_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ A Mustra Delikat Kft. bérleményét képező nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-302/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_302_22    Sz_302_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ A FEV IX. Zrt. 2022. évi I. féléves jelentése
180/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

180_22    180_22_M01

2./ Tájékoztató a FEB Kft. jövőjének lehetséges forgatókönyveiről
202/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_202_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pápa Levente igazgató

3./ Tájékoztató a GKB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-283/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2022. szeptember 1.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top