2022.09.06. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. szeptember 6-án (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
185/2022., 185/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

185_22    185_2_22    185_3_22    185_4_22    185_22_M01    185_22_M02

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
176/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

176_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
187/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

187_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
188/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

188_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Ferencvárosi lakótömb rehabilitáció támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
192/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

192_22    192_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Timót utca és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása
194/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

194_22    194_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében módosításra készülő „UNIX telephely és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása
195/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

195_22    195_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés lezárása
196/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

196_22    196_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Gubacsi dűlő” Kerületi építési szabályzat Partnerségi egyeztetés lezárása.
197/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

197_22    197_22_M01    197_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Urbanitas Kft. és a NIF Zrt. között kötött háromoldalú tervezési szerződések módosítása
198/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

198_22    198_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Budapest IX. kerület Ferencváros területén „Kvassay út és környéke (Kvassay út- H7-Hév vonal- Könyves Kálmán Körút-vasúti terület által határolt terület) területre vonatkozó Kerületi építési szabályzat módosítása a „Kvassay út és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés megindítása
199/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(KÉSZ módosítása a Főépítészi csoportnál megtekinthető)

199_22    199_22_M01    199_22_M02    199_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Vágóhíd utca és környéke” kerületi Építési Szabályzat tájékoztató alaptérképi elemének pontosítása
200/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_22    200_22_M01    200_22_M02    200_22_M03    200_22_M04    200_22_M05    200_22_M06    200_22_M07

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére
209/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

209_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Autómentes napi rendezvény
Sz-300/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_300_22

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

15./ „Zöld Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” pályázat kiírása
Sz-301/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_301_22    Sz_301_22_M01

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

16./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-303/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_303_22

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

17./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése
Sz-304/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_304_22

Előterjesztő Döme Zsuzsanna alpolgármester

18./ Javaslat a 2022. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására
Sz-281/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_281_22 Sz_281_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a fakivágásokkal kapcsolatos hatósági eljárásról
183/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

183_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről
204/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

204_22

3./ Tájékoztató a VIK 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-249/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2022. szeptember 1.

Árva Péter s. k.
elnök

Top