2022.08.22. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Hanganyag

1.,  2.,  3.,  4., 5.,  6.,  7.,  8.,  9.

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 22-én 9.00 órakor
tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,
Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására történő átmeneti megbízás
174/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

174_22   174_22_M01
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Pótbefizetés a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. részére
173/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

173_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltetlensége miatt keletkezett jogsértő állapot megszüntetése miatt szükséges a Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása.

Budapest, 2022. augusztus 17.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Top