2022.07.22. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. július 22-én (péntek) 9:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ FEV IX. 2021-es üzleti év beszámolója különös tekintettel a megfelelési tanácsadói jelentésekre
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Pataki Márton a FEV IX Zrt. vezérigazgatója

2./ A közbeszerzési terv és közbeszerzési szabályzat vizsgálata
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Pataki Márton a FEV IX Zrt. vezérigazgatója

Indokolás:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 212/2022. (V.26.) sz.) határozat aa pontja az alábbiakat tartalmazza:
„aa.) a Képviselő-testület a 124/2022. sz. előterjesztés 14. számú mellékletében („megfelelési tanácsadói jelentés”) foglaltak kivizsgálása céljából felkéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy külső szakértő(k) bevonásával folytasson le vizsgálatot és arról írjon jelentést a Képviselő-testületnek.
Határidő: 90 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

Budapest, 2022. július 20.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top