2022.07.12. – József Attila Városrészi Önkormányzat

Hangfelvétel

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. július 12-én (kedden) 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház IX. Toronyház u. 3/b

Napirendi javaslatok:
1./ 2022. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-243/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_243_22    Sz_243_22_M01

Előterjesztő: Baranyai Krisztina polgármester

2./ Valéria tér (38236/241 helyrajzi számú közterület) koncepciótervének elfogadása
Sz-247/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_247_22    Sz_247_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

Indokolás:
Az Sz-243/2022. számú „2022. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása” című előterjesztésről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönt, melyhez szükséges a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. július 8.

Hidasi Gyula s.k.
elnök

Top