2022.07.12. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Hangfelvétel

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 12-én 11.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Polgármesteri vétó
172/2022., 172/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

172_22    172_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Pótbefizetés a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. részére
173/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

173_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A Képviselő-testület 2022. július 8-i ülése határozatképtelenség miatt elmaradt. Az SZMSZ 16.§ (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület ülését egy alkalommal, 7 napon belüli időpontra, ugyanazon napirendek tárgyalására össze kell hívni.

Budapest, 2022. július 8.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top