2022.06.22. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 22-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása
156/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

156_2_22    156_3_22    156_4_22    156_5_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Véleménynyilvánítás a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
144/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

144_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
132/3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

132_3_22    132_3_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_2_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
154/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

154_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
138/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

138_22

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő
Tárgyalja: VB
b.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
157/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

157_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
139/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

139_22

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

9./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

145_22    145_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

10./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére
158/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

158_22    158_22_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök

11./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok módosítására
142/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

142_22    142_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
151/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

151_22    151_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
148/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

148_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült közvilágítási vagyonelem térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
153/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

153_22    153_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató

15./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
155/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

155_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ A Budapest, IX. Tűzoltó u. 21. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részére
143/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

143_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása a Ferencvárosi Pinceszínház részére
149/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

149_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2021. évi értékelése, 2022. évi programja
161/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

161_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

20./ Parkolóhely- és gépjárműkataszter elkészítése
162/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

162_22    162_22_M01

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

21./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok és a Sobieski János u. 3-. sz alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése
163/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

163_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

22./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási szerződés megkötésére
164/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

164_22    164_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
141/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

141_22    141_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ 281-es buszra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése
165/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_22    165_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

25./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának megvalósítására (I.)
166/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

166_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

26./ Önkormányzati napelem-fejlesztés
152/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

152_22

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

27./ Javaslat Energiamenedzsment szolgáltatás tárgyú szerződés megkötésére
171/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

171_22    171_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

28./ IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) számú határozata ellen
150/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_22    150_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

29./ Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása
146/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Tárgyalja: ESZSICB

30./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
167/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

31./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása
168/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

32./ Önkormányzati hatósági ügyek
147/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

1./ Tájékoztató a 2022. évben végrehajtott határozatokról
1/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_2_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató a lépcsőházi kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt eredményéről
169/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

169_22    169_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról az önkormányzati tulajdonú épületekben elkövetett esetleges jogsértések szankcionálási lehetőségeinek tekintetében
170/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

170_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Budapest, 2022. június 15.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top