2022.06.21. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2022. június 21-én (kedd) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Véleménynyilvánítás a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
144/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

144_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_2_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
157/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

157_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
139/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

139_22

6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

145_22    145_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
8./ IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) számú határozata ellen
150/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_22    150_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a lépcsőházi kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt eredményéről
169/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

169_22    169_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról az önkormányzati tulajdonú épületekben elkövetett esetleges jogsértések szankcionálási lehetőségeinek tekintetében
170/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

170_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a VB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-226/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

Budapest, 2022. június 15.

Takács Zoltán s.k.
elnök-helyettes

Top