2022.06.21. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. június 21-én (kedd) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_2_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_22    Sz_241_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

145_22    145_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére
158/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

158_22    158_22_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök

5./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült közvilágítási vagyonelem térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
153/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

153_22    153_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató

6./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
155/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

155_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ A Budapest, IX. Tűzoltó u. 21. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részére
143/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

143_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása a Ferencvárosi Pinceszínház részére
149/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

149_22     Sz_205_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
141/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

141_22    141_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Sz-227/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_227_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-228/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A Zebrek Trade Kft. kérelmének elbírálása
Sz-229/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_229_22    Sz_229_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-230/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_230_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére
Sz-231/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_231_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-232/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_232_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-233/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_233_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-234/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a vendéglátó tevékenységet végző helyiségbérlők által fizetendő bérleti díj összegéről
Sz-235/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_235_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a GKB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-224/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2022. június 15.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top