2022.06.21. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2022. június 21-én (kedden) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
132/3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

132_3_22    132_3_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_2_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

145_22    145_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére
158/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

158_22    158_2_22    158_22_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök

6./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
151/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

151_22    151_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
141/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

141_22 141_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának megvalósítására (I.)
166/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

166_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

10./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-211/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_211_22    Sz_211_22_M01    Sz_211_22_M02    Sz_211_22_M03    Sz_211_22_M04    Sz_211_22_M05    Sz_211_22_M06 Sz_211_22_M07     Sz_211_22_M08    Sz_211_22_M09    Sz_211_22_M10    Sz_211_22_M11    Sz_211_22_M12

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

11./ Javaslat a 3355. „Idősügyi Koncepció” költségvetési előirányzat 2022. évi felhasználására
Sz-212/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_212_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ Javaslat a 8. fogorvosi körzet működtetésére
Sz-213/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_213_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet kérelme
Sz-214/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_214_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Javaslat a 8. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-215/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_215_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására
Sz-216/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_216_22    Sz_216_22_M01    Sz_216_22_M02    Sz_216_22_M03    Sz_216_22_M04

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-233/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_233_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-234/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-217/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_217_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása
146/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

146_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

20./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
Sz-219/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSICB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-209/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2022. június 15.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top