2022.06.20. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. június 20-án (hétfőn) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_2_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
154/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

154_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
157/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

157_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

145_22    145_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 7./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2021. évi értékelése, 2022. évi programja
161/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

161_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

8./ Parkolóhely- és gépjárműkataszter elkészítése
162/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

162_22    162_22_M01

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

9./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok és a Sobieski János u. 3-. sz alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése
163/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

163_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
10./ 281-es buszra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése
165/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_22    165_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

11./ Önkormányzati napelem-fejlesztés
152/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

152_22

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

12./. Javaslat Energiamenedzsment szolgáltatás tárgyú szerződés megkötésére
171/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

171_22    171_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

13./ Virágoszlopok gyártása és telepítése Belső-Ferencvárosban, határozat szerint, javaslatok a telepítés pontos címeinek elfogadására
Sz-220/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_220_22

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

14./ Faltól falig takarítás és hőséglocsolás Ferencvárosban
Sz-221/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_221_22    Sz_221_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

15./ Javaslat a 4014 költségvetési sor felhasználására
Sz-222/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_222_22

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

16./ Zöld Udvar 2021 pályázati elszámolás elfogadása
Sz-239/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_239_22    Sz_239_22_M01    Sz_239_22_M02    Sz_239_22_M03

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a lépcsőházi kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt eredményéről
169/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

169_22    169_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a „Törd a betont” program keretében a Haller u. 80. (Hrsz: 37280/8) közterület átalakításáról – a végeleges koncepcióterv bemutatása
Sz-240/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_240_22    Sz_240_22_M01    Sz_240_22_M02    Sz_240_22_M03

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

3./ Tájékoztató a VIK 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-210/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2022. június 15.

Árva Péter s. k.
elnök

Top