2022.05.25. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2022. május 25-én (szerdán) 14.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/5-7/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_5_22     111_5_22_M01    111_5_22_M02    111_6_22    111_7_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
130/4/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

130_4_22

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

3./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
129/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

129_22    129_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
133/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

133_22

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
134/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

134_22    134_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
135/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

135_22    135_22_M01    135_22_M02

(Az előterjesztés melléklete változatlan (kivétel üzleti terv), papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról
119/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról
126/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

126_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

9./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról
127/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

127_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

10./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása
128/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás:
A Képviselő-testület a 111/5//2022., 130/2022, 129/2022.,133/2022., 134/2022., 135/2022., 119/2022., 126/2022., 127/2022. és 128/2022. számú előterjesztéseket a 2022. május 26-i rendkívüli ülésén tárgyalja, melyet Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság előzetesen véleményez.

Budapest, 2022. május 23.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top