2022.05.25. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. május 25-én (szerda) 9:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/5-7/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_5_22     111_5_22_M01    111_5_22_M02    111_6_22    111_7_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
130/4/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

130_4_22

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

3./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
129/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

129_22    129_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
133/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

133_22

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
134/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

134_22    134_22_M01

(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
135/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

135_22    135_22_M01    135_22_M02

(Az előterjesztés melléklete változatlan (kivétel üzleti terv), papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról
119/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
(Az előterjesztés melléklete változatlan, papíralapon megtalálható a 05.12-i ülés anyagában)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról
126/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

126_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

9./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról
127/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

127_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

10./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-156/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
Sz-157/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_157_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény után felhalmozott követelés elengedése
Sz-158/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_158_22    Sz_158_22_M01.docx    Sz_158_22_M02.docx

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-159/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
Sz-185/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Lakás kijelölése a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján állami gondozott részére történő bérbeadásra
Sz-160/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_160_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 69/2022. (IV.20.) számú határozatának módosítása
Sz-161/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-162/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_162_2_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál dolgozók, a kerületi rendőrkapitányságon, valamint kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók, valamint a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek elhelyezésére
Sz-153-155/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Sz_153_22_a    Sz_154_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-193/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_193_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítása
Sz-194/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_194_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ A Budapest IX. kerület Üllői út 19. III. lh. fszt. 3. (hrsz: 36835/0/A/35) szám alatti öröklakás 503/1490 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog
Sz-192/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_192_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Pályázat kiírása az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér szociális alapon történő megállapításával
Sz-200/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_200_22    Sz_200_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Pályázat kiírása 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér költségelven történő megállapításával
Sz-201/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_201_22    Sz_201_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2022. május 26-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. május 23.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top