2022.05.12. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 12-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
94/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_22    94_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása (zárt ülés)
98/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

110_22    110_2_22    110_3_22    110_22_M01    110_22_M02    110_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_22    111_2_22    111_3_22    111_4_22    111_22_M01    111_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
105/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_22    105_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez
64/4-5/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

64_4_22    64_5_22    64_6_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
33/3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

33_3_22

Előterjesztő Baranyi Krisztina polgármester

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
a.) 66/2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_2_22

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
67/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

67_2_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

10./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
132/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

132_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

12./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
130/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

130_2_22    130_22

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

13./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására
115/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

115_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ 38086/69 hrsz. alatt lévő területre változtatási tilalom elrendelése
125/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés
108/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

108_22    108_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

16./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
124/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_22    124_22_M01    124_22_M02    124_22_M03    124_22_M04    124_22_M05    124_22_M06    124_22_M07    124_22_M08    124_22_M09    124_22_M10    124_22_M11    124_22_M12    124_22_M13    124_22_M14    124_22_M15    124_22_M16    124_22_M17    124_22_M18    124_22_M19    124_22_M20    124_22_M21    124_22_M22    124_22_M23    124_22_M24    124_22_M25    124_22_M26

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra
96/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

96_22    96_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
102/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_22    102_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

19./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)
123/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára
122/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

21./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására
101/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_22    101_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

22./ Alapítványi kérelmek
117/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_22    117_22_M01    117_22_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

23./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához
97/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

97_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére
121/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_22    121_22_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

25./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
120/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

120_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26./ Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
100/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_22    100_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

27./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára
99/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

99_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

28./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés módosítása
104/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

104_22    104_22_M01    104_22_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

29./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására
114/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

114_22    114_2_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

30./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról
119/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

31./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása
118/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

32./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása
116/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

33./ Önkormányzati hatósági ügyek
103/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Mester u. felújításáról
107/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

107_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

2./ Tájékoztatás a Polgármester szabadságának igénybevételéről
109/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

109_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi szakmai munkájáról
95/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

95_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Tájékoztató a kedvezményes bérleti díjú helyiségekről
113/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_22    113_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2022. május 5.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top