2022.05.11. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2022. május 11-én (szerdán) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása (zárt ülés)
98/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

110_22    110_3_22     110_2_22     110_22_M01     110_22_M02     110_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

111_22    111_2_22    111_3_22    111_4_22    111_22_M01    111_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
105/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_22     105_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
132/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

132_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

8./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
108/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

108_22    108_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

9./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
124/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_22    124_22_M01    124_22_M02    124_22_M03    124_22_M04    124_22_M05    124_22_M06    124_22_M07    124_22_M08    124_22_M09    24_22_M10    124_22_M11    124_22_M12    124_22_M13    124_22_M14    24_22_M15    124_22_M16    24_22_M17    124_22_M18    124_22_M19    124_22_M20    124_22_M21     24_22_M22    24_22_M23    124_22_M24    124_22_M25    124_22_M26

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-179/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Budapest, 2022. május 5.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top