2022.05.11. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. május 11-én (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

110_22    110_2_22    110_3_22    110_22_M01    110_22_M02    110_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_22    111_2_22    111_3_22    111_4_22    111_22_M01    111_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
105/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_22    105_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez
64/4-5/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

64_4_22    64_5_22    64_6_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
124/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_22    124_22_M01    124_22_M02    124_22_M03    124_22_M04    124_22_M05    124_22_M06    124_22_M07    124_22_M08    124_22_M09    124_22_M10    124_22_M11    124_22_M12    124_22_M13    124_22_M14    124_22_M15    124_22_M16    124_22_M17     124_22_M18    124_22_M19    124_22_M20    124_22_M21    124_22_M22    124_22_M23    124_22_M24    124_22_M25    124_22_M26

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére
121/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_22    121_22_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

9./ Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
100/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_22    100_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára
99/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

99_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-156/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
Sz-157/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_157_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény után felhalmozott követelés elengedése
Sz-158/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_158_22    Sz_158_22_M01.docx    Sz_158_22_M02.docx

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-159/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
Sz-185/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Lakás kijelölése a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján állami gondozott részére történő bérbeadásra
Sz-160/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_160_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 69/2022. (IV.20.) számú határozatának módosítása
Sz-161/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-162/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_162_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál dolgozók, a kerületi rendőrkapitányságon, valamint kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók, valamint a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek elhelyezésére
Sz-153-155/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Sz_153_22_a    Sz_154_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a kedvezményes bérleti díjú helyiségekről
113/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_22    113_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a GKB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-163/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2022. május 5.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top