2022.05.11. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2022. május 11-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása (zárt ülés)
98/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása
Sz-190/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

110_22    110_2_22    110_3_22    110_22_M01    110_22_M02    110_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_22    111_2_22    111_3_22    111_4_22    111_22_M01    111_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
105/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_22    105_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
132/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

132_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

9./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
124/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_22     124_22_M01     124_22_M02     124_22_M03     124_22_M04     124_22_M05     124_22_M06     124_22_M07     124_22_M08     124_22_M09     124_22_M10     124_22_M11     124_22_M12     124_22_M13     124_22_M14     124_22_M15     124_22_M16     124_22_M17     124_22_M18     124_22_M19     124_22_M20     124_22_M21     124_22_M22     124_22_M23     124_22_M24     124_22_M25     124_22_M26

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
102/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_22    102_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

11./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)
123/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára
122/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására
101/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_22    101_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Alapítványi kérelmek
117/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_22    117_22_M01    117_22_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához
97/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

97_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére
121/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_22    121_22_M01

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

17./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
120/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

120_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Javaslat a 2022. évi pályázatok elbírálására
Sz-146/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_146_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

19./ Javaslat a Sport alap 2022-2025. évekre meghirdetett pályázat elbírálására
Sz-147/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_147_22

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

20./ Pályázat módosítására vonatkozó kérelmek
Sz-148/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_148_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

21./ Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-141/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_141_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-142/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_142_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Javaslat a 26. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-143/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_143_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ Javaslat a 27. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-149/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_149_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

25./ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-150/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_150_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26./ Javaslat a ferencvárosi fogorvosi körzetek működtetésére
Sz-151/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_151_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

27./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-152/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_152_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

28./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-178/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_178_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

29./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-183/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_183_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

30./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-144/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_144_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi szakmai munkájáról
95/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

95_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató az S.O.S. Krízis Alapítvány 2021. évi szakmai munkájáról
Sz-145/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_145_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató az ESZSICB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-180/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2022. május 5.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top