2022.06.10. – Városgazdálkodási Bizottság r.k.

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2022. június 10-én (péntek) 10:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
138/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

138_22

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök
2./ TMP7 Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-204/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_204_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
3./ Sugar Free Monkey Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-206/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_206_22    Sz_206_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
4./ IF Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-207/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_207_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2022. június 8.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top