2022.05.10. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának 2022. május 10-én (kedd) 14:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

110_22     110_2_22    110_3_22    110_22_M01    110_22_M02    110_22_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

111_22    111_2_22    111_3_22    111_4_22    111_22_M01    111_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
112/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
105/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_22    105_22_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
106/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra
96/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

96_22    96_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára
122/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására
101/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_22    101_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

9./ Alapítványi kérelmek
117/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_22    117_22_M01    117_22_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára
99/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

99_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a 2022. évi pályázatok bírálatára
Sz-164/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_164_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-165/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_165_22    Sz_165_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

13./ Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme
Sz-166/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_166_22    Sz_166_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme
Sz-177/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_177_22    Sz_177_22_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére
Sz-154/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_154_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a kedvezményes bérleti díjú helyiségekről
113/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_22    113_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a KOEN 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-167/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Máriusz elnök
Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2022. május 12-i ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. május 5.

Takács Máriusz s.k.
elnök

Top