2022.05.03. – Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság 2022. május 3-án (kedd) 11.00 órakor tartandó ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ dr. Gegesy Ferenc volt polgármester meghallgatása és a következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

2./ A Budapest IX. Thaly Kálmán u. 17. szám alatti önkormányzati ingatlan értékváltozásáról szóló szakértői vélemény megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

3./ Feszofe Nonprofit Kft. foglalkoztatási adatok
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

Budapest, 2022. április 29.

Jancsó Andrea s.k.
elnök

Top