2022.03.10. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 10-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
64/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

64_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
66/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

66_22

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő
b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
67/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

67_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre
29/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
69/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása
70/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Döntés a METRODOM Green Acer Kft-vel és a METRODOM Green Betula Kft-vel kötendő településrendezési szerződés megkötéséről
65/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

65_22    65_22_M01    65_22_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

7./ Döntés a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap, Minerva Befektetés Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő településrendezési szerződés megkötéséről
68/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_22    68_22_M01    68_22_M02

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

8./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
63/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

63_22    63_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
71/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

71_22    71_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Lakás átminősítése nem lakás céljára szolgáló helyiséggé és határozott időre szóló bérbeadása közérdekűvé nyilvánított szervezet részére
84/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

84_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
72/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_22    72_22_M01    72_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt.

12./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
26/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

26_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme
73/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

73_22    73_22_M01    73_22_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére
74/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

74_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8 ) terület átalakítására Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére
75/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

75_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

16./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására
76/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

76_22    76_22_M01    76_22_M02    76_22_M03    76_22_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ 10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás
77/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

77_22    77_22_M01    77_22_M02    77_22_M03

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

18./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról
85/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

85_22    85_22_M01    85_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
83/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

20./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása
61/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

21./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása
43/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

22./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása
78/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

23./ Önkormányzati hatósági ügyek
44/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Boráros tér átalakításáról
79/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

79_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

2./ Tájékoztató a HÉV fejlesztésről
80/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

80_22

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

3./ „Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában”
41/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

41_22    41_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Tájékoztató a Vágóhíd utca és környezetét érintő fejlesztésekről
81/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_22    81_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

5./Tájékoztató a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
82/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ Tájékoztató a 2022. évben végrehajtott határozatokról
1/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Budapest, 2022. március 3.

Baranyi Krisztina
polgármester

 

Top