2022.03.09. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. március 9-én (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
64/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

64_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre
29/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása
70/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
63/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

63_22    63_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
71/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

71_22    71_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Lakás átminősítése nem lakás céljára szolgáló helyiséggé és határozott időre szóló bérbeadása közérdekűvé nyilvánított szervezet részére.
84/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

84_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
72/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_22 72_22_M01 72_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX. vezérigazgató

8./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
83/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

9./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
Sz-93/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_93_22_a    Sz_93_22_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Pályázat kiírása üres lakások bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával
Sz-94/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_94_22    Sz_94_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-95/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_95_22_a     Sz_95_22_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ A Pink Rosa Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
Sz-109/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_109_22    Sz_109_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A Bonbonier Chocolate Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
Sz-111/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_111_22    Sz_111_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ A Zebrek Trade Kft. kérelmének elbírálása
Sz-96/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_96_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-97/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_97_22    Sz_97_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-98/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_98_22_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-99/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_99_22_a    Sz_99_22_M01     Sz_99_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GKB 2022. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-82/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

2./ Tájékoztató a gyermekétkeztetésről
Sz-110/2022. sz. előterjesztés

Sz_110_22

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök felkérésére Romhányi Ildikó irodavezető

Budapest, 2022. március 3.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top