2022.03.08. – Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság 2022. március 8-án (kedd) 11.00 órakor tartandó ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Dr. Szabolcs Mária aljegyző és Hurták Gabriella főépítész meghallgatása és az előterjesztett dokumentumok vizsgálata
(A dokumentumok a Főépítészi Csoportnál megtekinthetőek.)
szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása
szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

Budapest, 2022. március 3.

Jancsó Andrea s.k.
elnök

Top