2022.03.01. – Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság 2022. március 1-én (kedd) 9.00 órakor tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása
Sz-80/2022. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Sz_80_22

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök
2./ A következő ülésen meghallgatandó személyek körének meghatározása, valamint a bekérendő dokumentumok köre (szóbeli előterjesztés)
szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

Budapest, 2022. február 25.

Jancsó Andrea s.k.
elnök

Top