2022.01.27.- Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

7_22    7_2_22    7_22_M01    7_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
12/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12_22

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
6/2022., 6/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

6_22    6_2_22    6_3_22    6_4_22    6_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
8/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8_22    8_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt, vezérigazgató

5./ Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben
9/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_22    9_22_M01    9_22_M02    9_22_M03    9_22_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgató

6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására
10/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7. A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés
16/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_22    16_22_M01    16_2_22     16_2_22_M1    16_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

8. Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról
15/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

15_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
13/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
19/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

19_22    19_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapok ügyelete
3/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3_22    3_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény
2/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2_22    2_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Alapítványi kérelmek
20/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

20_22    20_22_M01    20_22_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Döntés a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. és a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság közötti szerződésátruházást tartalmazó háromoldalú szerződés Önkormányzat általi megkötéséről (a Budapest IX. kerület Ráday utca 10 – 12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés vonatkozásában
5/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5_22    5_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Az „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 azonosítószámú, pályázati projekt keretében készült klímastratégia elfogadása
21/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21_22    21_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

16./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására
11/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra
22/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

22_22    22_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
18/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Önkormányzati hatósági ügyek
23/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a fakataszter készítéséről
24/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

24_22

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

2./ Tájékoztató a KEF 2021. évi működéséről
25/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

25_22

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Munkásszállás működtetésével kapcsolatban
14/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

14_22

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina

Budapest, 2022. január 20.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Top