2022.01.26. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. január 26-án (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
6/2022., 6/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

6_22    6_2_22    6_3_22    6_4_22    6_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

7_22    7_2_22    7_22_M01    7_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben
9/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_22    9_22_M01    9_22_M02    9_22_M03    9_22_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgató

4./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
13/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
19/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

19_22    19_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (…) rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testülethez való benyújtásáraSz-…/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-31/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_31_22

Előterjesztő: dr. Mészáros Szilárd bizottsági tag

7./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-19/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_19_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A Bonbonier Chocolate Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
Sz-20/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_20_22 Sz_20_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
Sz-21/2022., Sz-30/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Sz_21_22    Sz_30_22     Sz_30_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
Sz-22/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_22_22    Sz_22_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése
Sz-23/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_23_22    Sz_23_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a komfortosítással együtt felújított önkormányzati tulajdonú lakásokról
Sz-24/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_24_22

Előterjesztő: Janitz Gergő irodavezető

2./Tájékoztató Budapest Park Jégpálya használatáról
Sz-35/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_35_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Somlai János kabinetfőnök

3./ Tájékoztató a GKB 2021. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-32/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2022. január 20.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top