2022.01.25. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. január 25-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Az Ecseri úti metróállomás felszíni térrendezésének tervezési programja
Sz-25/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_25_22    Sz_25_22_M01    Sz_25_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
6/2022., 6/2-3/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

6_22    6_2_22    6_3_22    6_4_22    6_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

7_22    7_2_22    7_22_M01    7_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
8/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt, vezérigazgató

5./ A Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
9/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_22    9_22_M01    9_22_M02    9_22_M03    9_22_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgató

6./ A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés
16/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16_22    16_2_22     16_2_22_M1    16_22_M01    16_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

7./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról

15_22

15/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8/ Döntés a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. és a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság közötti szerződésátruházást tartalmazó háromoldalú szerződés Önkormányzat általi megkötéséről (a Budapest IX. kerület Ráday utca 10 – 12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés vonatkozásában
5/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5_22    5_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Az „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 azonosítószámú, pályázati projekt keretében készült klímastratégia elfogadása
21/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21_22    21_22_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

10./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
18/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a fakataszter készítéséről
24/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

24_22

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

2./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézményi ingatlanok 2022. évre vonatkozó felújítási szükségletei
Sz-18/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_18_22

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina – FIÜK
intézményvezető

3./ Tájékoztató a VIK 2021. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-29/2022. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2022. január 20.

Árva Péter s. k.
elnök

Top