2022.01.19. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

JEGYZŐKÖNYV

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2022. január 19-én (szerdán) 14.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat:
1./ 2022. évi forrásmegosztás véleményezése
4/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4_22     4_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A képviselő-testületi előterjesztésről a Képviselő-testület 2022. január 20-án dönt, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. január 17.

Kállay Gáborné s. k.
elnök

Top