2021.12.08. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2021. december 8-án (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_21    109_2_21    109_21_M01    109_21_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről
112/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
113/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

4./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére
100/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_21    100_21_M01    100_21_M02    100_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása
103/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

103_21    103_21_M01    103_21_M02    103_21_M03    103_21_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
106/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_21    106_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
102/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
99/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
93/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye
104/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

104_21    104_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye
120/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

120_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
105/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_21    105_21_M01    105_21_M02    105_21_M03    105_21_M04    105_21_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
94/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_21    94_21_M01    94_21_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve
91/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

91_21    91_2_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-158/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
Sz-160/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonát képező idegen kerületben található üres lakások tulajdonjogának megszerzésére
Sz-164/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-162/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-161/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-163/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Szolgálati lakás juttatása kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére
Sz-170/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2021. évi háromnegyed éves helyzetéről
108/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

108_21    108_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A FEV IX. Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves jelentése
101/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_21    101_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

3./ Tájékoztató a GKB 2021. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-187/2021. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2021. december 2.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top