2021.11.25. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 25-én 16.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONT:
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (egy fordulóban)
86/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

86_2_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A napirend tárgyalása kiemelten indokolt azért, hogy a lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre került vállalkozási szerződés és a Rendelet között szükséges harmonizációt megteremtsük.

Budapest, 2021. november 18.

Baranyi Krisztina h.
polgármester

Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Top