2021.11.11. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 11-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
73/2021., 73/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

73_21   73_21_M01   73_21_M02   73_2_21    73_3_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló)
55/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

55_2_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

3./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)
54/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_2_21

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

4./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
68/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_21

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

5./ Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról
81/2021. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

81_21    81_21_M01    81_21_M02    81_21_M03    81_21_M04    81_21_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról
82/2021. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

82_21    82_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására
70/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

70_21    70_21_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
83/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

9./ Javaslat ellátási szerződés módosítására
74/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

74_21  74_2_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2020/2021. nevelési évben végzett szakmai munkájáról
71/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

71_21    71_21_M01    71_21_M02    71_21_M03    71_21_M04    71_21_M05    71_21_M06    71_21_M07    71_21_M08    71_21_M09    71_21_M10

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat „Fejlesztő programok, foglalkozások támogatására”, valamint „Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi programok támogatására” tárgyú pályázatok elbírálására
80/2021. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)  80_21
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére
69/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

69_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
84/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása
85/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ FEV IX Zrt. igazgatósági tagcsere
65/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

65_21

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő

16./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
76/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
75/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

18./ Önkormányzati hatósági ügyek
77/2021., 77/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról
89/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

89_21

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházakban végzett rovar- és rágcsálóírtással kapcsolatban
63/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

63_21

Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató

3./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről
72/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető

4./ Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkolóépítés lehetőségéről
90/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

90_21  90_21_M01   90_21_M02    90_21_M03    90_21_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2021. november 4.

Top