2021.11.09. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2021. november 9-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról
81/2021. sz. előterjesztés (később került kiküldésre)

81_21    81_21_M01    81_21_M02    81_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
73/2021. és 73/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

73_21    73_21_M01    73_21_M02    73_2_21    73_3_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló)
55/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

55_2_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

4./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)
54/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_2_21

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

5./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról
82/2021. sz. előterjesztés (később került kiküldésre)

82_21    82_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-138/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_138_21

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

7./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-139/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_139_21

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

8./ Alternatív fák telepítése belső Ferencvárosban
Sz-140/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_140_21

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

9./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése
Sz-141/2021. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Sz_141_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ Haller parki kiszolgáló pavilon terveinek értékelése, terveztetési folyamatának meghatározása
Sz-146/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_146_21    Sz_146_21_M01    Sz_146_21_M02    Sz_146_21_M03    Sz_146_21_M04    Sz_146_21_M05    Sz_146_21_M06    Sz_146_21_M07    Sz_146_21_M08    Sz_146_21_M09    Sz_146_21_M10    Sz_146_21_M11    Sz_146_21_M12    Sz_146_21_M13    Sz_146_21_M14    Sz_146_21_M15    Sz_146_21_M16    Sz_146_21_M17    Sz_146_21_M18    Sz_146_21_M19    Sz_146_21_M20    Sz_146_21_M21    Sz_146_21_M22    Sz_146_21_M23    Sz_146_21_M24     Sz_146_21_M25

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő, bizottsági tag

11./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-144/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról.
89/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

89_21

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató – Belső-Ferencváros zöldítésével kapcsolatos javaslatok, tervek, rövid- és középtávon
Sz-142/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_142_21

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

Budapest, 2021. november 4.

Top