2021.10.12. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2021. október 12-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A Galvani híd megvalósítása érdekében történő KÉSZ módosítások és KÉSZ létrehozás során elkészült tervek partnerségi egyeztetésre bocsátásáról
Sz-107/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_107_21  Tervek munkaközi egyeztetésre

Előterjesztő: Hurták Gabriella

2./ Javaslat a Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI.4.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
61/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

61_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése
64/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

64_21

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

4./ 2020. évi maradvány pénz felszabadítása
Sz-99/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_99_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a 2021. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálásáról
Sz-98/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_98_21,   Sz_98_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)
53/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

53_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

7./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) rendelete módosítására
55/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

55_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
54/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_21

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

9./ Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
60/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

60_21    60_2_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

10./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
59/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

59_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat elbírálása
Sz-105/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_105_21    Sz_105_21_ M01

Előterjesztő: Árva Péter elnök

12./ ”Zöld Udvar 2021” pályázat elbírálása
Sz-104/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_104_21    Sz_104_21_M01

Előterjesztő: Árva Péter elnök

13./ Ferenc krt. – Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás megszüntetése és javaslat új mérési pontok kialakítására
Sz-106/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_106_21

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

14./ Javaslat a 2022. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására, egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására.
Sz-91/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_91_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat a 2021. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására
Sz-88/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_88_21,    Sz_88_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a 2019 – 2021. évi óvodai statisztikai adatszolgáltatásokról, valamint az elvégzett és folyamatban lévő felújítási és karbantartási munkákról
Sz-87/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

Sz_87_21    Sz_87_21_M01    Sz_87_21_M02    Sz_87_21_M03    Sz_87_21_M04

2./ Tájékoztató a VIK 2021. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-100/2021. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2021. október 7.

Top