2021.10.13. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2021. október 13-án (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása
51/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

51_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
57/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)
53/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

53_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
54/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_21

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

5./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
62/2021. sz. előterjesztés

62_21     62_21_M01     62_21_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
63/2021. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-83/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-82/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-81/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-79/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_79_21     Sz_79_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-80/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GKB 2021. évben hozott határozatainak végrehajtásáról
Sz-77/2021. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2021. október 7.

Top