2021.09.30. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának 2021. szeptember 30-án (csütörtök) 15.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó költségvetési sorok felosztásának módosítására
Sz-67/2021. (meghívóhoz mellékelve)

Sz_67_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat pályázatok kiírására
Sz-68/2021. (meghívóhoz mellékelve)

Sz_68_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ Eörsi László támogatási kérelme
Sz-69/2021. (meghívóhoz mellékelve)

Sz_69_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Indokolás: A pályázati keretösszeg maradványának terhére a 2021-es évre két pályázat kiírásáról dönthetnek a szakbizottságok, melyek soron kívüli kiírása indokolt, hogy a pályázók jól strukturált, átgondolt pályaművekkel jelentkezhessenek, és azokról a szakbizottságok mielőbb dönthessenek.

Budapest, 2021. szeptember 28.

Top